آنتی اکسیدان

مخلوط میوه خشک مجلسی

مخلوط میوه‌خشک مجلسی

بسته مجلسی دارای انبه، آناناس، سیب، کیوی، آلو، موز، هلو، برگه خرمالو و همچنین برگه گلابی، شلیل و خربزه است.

مخلوط میوه خشک ویژه

مخلوط میوه‌خشک ویژه

بسته ویژه دارای سیب، کیوی، آلو، زردآلو، موز، هلو، برگه خرمالو و همچنین  انبه، آناناس، برگه گلابی و شلیل است.

مخلوط میوه خشک سلامت

مخلوط میوه‌خشک سلامت

بسته سلامت دارای سیب، کیوی، آلو، زردآلو، موز، هلو، برگه خرمالو و همچنین خربزه، برگه گلابی و شلیل است.